روانشناسی سلامت دانشگاه تهران دکتر سید جعفری, مشاوره, روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی, سنجش و اندازه گیری,

 

قبل از برگزاری مصاحبه آزمون کتبی داشت که تستی بود و سوالاتش در مجموع خوب بود. زمان برگزاری آزمون تقریبا اکثر اعضای هیات علمی بودن

تجربه مصاحبه خانم زینب آگاهی
از سلامت دانشگاه تهران و روان شناسی دانشگاه الزهرا

رتبه ۴ مجموعه روان شناسی

سلام آقای دکتر صبح بخیر

من امروز مصاحبه روانشناسی سلامت دانشگاه تهران و الزهرا بودم. قبل از برگزاری مصاحبه آزمون کتبی داشت که تستی بود و سوالات اش در مجموع خوب بود.
زمان برگزاری آزمون تقریبا اکثر اعضای هیات علمی بودن خیلی جو خوبی بود، در ارتباط با پایان نامه و بخش آمارش پرسیدن،از درس آسیب شناسی و تفاوت های DSM-4 و DSM-5، متن انگلیسی برای ترجمه دادن و در ارتباط با اهداف کلی شخصی در ارتباط با دکتری، در مجموع خوب بود.

دانشگاه الزهرا هم به این صورت بود که چند نفر از اعضای هیات علمی حضور داشتند و هریک از آنها در ارتباط با یه درس تخصصی میپرسیدن، محور سوال هاشون رو درس های آمار، نورو،شخصیت، آسیب شناسی بود.
در ارتباط با پایان نامه و بخش آماری اس هم سوال ‌کردن.

 

مصاحبه روانشناسی بالینی‌ دانشگاه