نوشته هایی با برچسب "personality psychology"

کلاس کنکور ارشد و دکتری روانشناسی شخصیت

کلاس کنکور ارشد و دکتری روانشناسی شخصیت

تمام نکات مهم برای دست یابی به درصد حداقل ۵۰ در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره بالینی، سلامت، عمومی تدریس می شود. در این کلاس از منابع روانشناسی اصلی بصورت نمودار درختی تدریس خواهد شد.