نوشته هایی با برچسب "کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی"

کلاس آسیب شناسی روانی

کلاس آسیب شناسی روانی

تمام نکات مهم برای دست یابی به درصد حداقل ۵۰ در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی (بالینی، سلامت، عمومی) با نگاهی جامع به منابع ارشد روانشناسی و منابع دکتری روانشناسی تدریس می شود.