نوشته هایی با برچسب "منابع کنکور ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت"

حوزه و بازار کار روانشناسی

حوزه و بازار کار روانشناسی

دانش آموختگان روانشناسی در رده دکتری و کارشناسی ارشد در ایران می توانند در کلینیک، بیمارستان های روان پزشکی و مراکز مشاوره، با بیماران روانی و مشکلات خفیف تر کار کنند.