نوشته هایی با برچسب "منابع دکتری"

دوره های آنلاین دکتری روانشناسی – موسسه آموزش عالی پژوهش

دوره های آنلاین دکتری روانشناسی – موسسه آموزش عالی پژوهش

کلاسهای غیر حضوری (آنلاین) گروه آموزشی دکتر سید جعفری

با توجه به رعایت عدالت آموزشی و درخواست مکرر داوطلبین عزیز کنکور ارشد و دکتری روانشناسی در شهرستانها و عدم دسترسی مناسب به کلاسهای حضوری و صرفه جویی در وقت و هزینه آنها، گروه آموزشی دکتر سید جعفری موسسه آموزش عالی پژوهش