نوشته هایی با برچسب "منابع ارشد روانشناسی"

کلاس کنکور ارشد و دکتری روانشناسی رشد

کلاس کنکور ارشد و دکتری روانشناسی رشد

در این کلاس از منابع اصلی زیر و بصورت نمودار درختی (روش ابداعی دکتر سید جعفری) تدریس خواهد شد:
۱- نظریه های رشد ویلیام کرین، ترجمه خویی نژاد
۲- روانشناسی رشد لورابرک، ترجمه سید محمدی، جلد ۱ و ۲
۳- روانشناسی ژنتیک منصور

کلاس آسیب شناسی روانی

کلاس آسیب شناسی روانی

تمام نکات مهم برای دست یابی به درصد حداقل ۵۰ در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی (بالینی، سلامت، عمومی) با نگاهی جامع به منابع ارشد روانشناسی و منابع دکتری روانشناسی تدریس می شود.