نوشته هایی با برچسب "مصاحبه دکتری دانشگاه های روانشناسی"

تاریخ مصاحبه دکتری ۹۸ دانشگاه ها

تاریخ مصاحبه دکتری ۹۸ دانشگاه ها

داوطلبانی می‌توانند به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای انجام مصاحبه مراجعه نمایند كه كدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی لازم را مطابق كارنامه كسب كرده باشند.