نوشته هایی با برچسب "روانشناسی سلامت"

دکتری روانشناسی سلامت – موسسه آموزش عالی پژوهش

دکتری روانشناسی سلامت – موسسه آموزش عالی پژوهش

روان شناسی سلامت مطالعه فرایندهای رفتاری و روانشناختی در سلامت،بیماری ها و مراقبت های سلامتی است.روان شناسی سلامت با درمان و پیش گیری از مشکلات رفتاری،بیماری های روانی،فیزیکی و بیماری روان تنی سر و کار دارد.برای مثال درمان و پیش گیری از محرک های استرس زاء محیطی یکی از کارهایی است که یک فارغ التحصیل روان شناسی سلامت می تواند انجام دهد.