نوشته هایی با برچسب "بسته های مکاتبه ای"

بسته های مکاتبه ای دکتری

بسته های مکاتبه ای دکتری

گروه آموزشی دکتر سید جعفری در راستای عدالت اجتماعی و سهولت در ارایه مطالب کنکوری اقدام به تهیه بسته های مکاتبه ای شامل: جزوات نمودار درختی (چکیده منابع اصلی )، تست های تالیفی، تست های کنکوری و DVD های درس و تست نموده است. داوطلبان کنکور می توانند، به جای خواندن چندین منبع فقط و […]