موسسه آموزش عالی پژوهش, دکتر سید جعفری, منابع دکتری روانشناسی, منابع آزمون دکتری مشاوره , ظرفیت دکتری مشاوره, منابع تست دکتری مشاوره خانواده,

دکتری مشاوره روانشناسی

 

 

رشته مشاوره زیر مجموعه های مشاوره خانواده،مشاوره شغلی،مشاوره تحصیلی(مدرسه) و مشاوره توانبخشی را شامل می شود.افرادی که رشته مشاوره را ادامه میدهند می توانند در حوزه های زیر مشغول به کار شوند:

۱-مشاوره فردی

۱-مشاوره گروهی

۲-مشاوره زوج و خانواده

۳-مشاوره تحصیلی و مدرسه

۴-مشاوره بهبود و انتخاب شغلی

 

نام مشاوره از لحاظ تاریخچه و پیشینه با کارل راجرز گره خورده است.کارل راجرز را مبدع درمان مراجع محور میدانیم.تاریخچه رشته مشاوره به جنگ جهانی دوم باز میگردد و در دو دهه اخیر پیشرفت های بسیار زیادی داشته است.

 

افرادی که رشته مشاوره را میخوانند در محیط های مختلفی از جمله:

کار با مراجع در کلینیک یا بیمارستان،به عنوان معلم در دانشگاه،سوپروایزر،پژوهشگر و  مشاور حوزه زوج و خانواده و مراکز سلامت روانی کار میکنند.

 

رشته مشاوره در ایران:

رشته مشاوره در ایران با دکتر عبداله شفیع آبادی پدر مشاوره ایران شناخته می شود.دانشجویانی که علاقه مند هستند در حوزه های خانواده،زوج،شغلی،تحصیلی و توانبخشی کار کنند میتوانند در این رشته و گرایش ادامه تحصیل بدهند.دانشجویان مشاوره معمولا به گرایش خانواده این رشته نسبت به دیگر گرایش ها علاقه مندی بیشتری نشان میدهند.اگر بخواهیم بهترین و فعالترین دانشگاه را در این زمینه نام ببریم باید به دانشگاه علامه طباطبائی اشاره کنیم

 

 

 

دروس دفترچه تخصصی کنکور دکتری با ضریب ۴

ردیف مواد امتحانی
۱ روان شناسی شخصیت
۲ آمار و روش تحقیق
۳ اصول و فنون مشاوره و روان درمانی
۴ نظریه های مشاوره و روان درمانی

 

دروس دفترچه عمومی کنکور دکتری با ضریب ۱

ردیف مواد امتحانی
۱ زبان عمومی
۲ استعداد تحصیلی

 

 

جستجو: موسسه آموزش عالی پژوهش, دکتر سید جعفری, منابع دکتری روانشناسی, منابع آزمون دکتری مشاوره , ظرفیت دکتری مشاوره, منابع تست دکتری مشاوره خانواده,