موسسه آموزش عالی پژوهش, دکتر سید جعفری, منابع دکتری روانشناسی, منابع آزمون دکتری مشاوره , ظرفیت دکتری مشاوره, منابع تست دکتری مشاوره خانواده,

دکتری مشاوره روانشناسی

رشته مشاوره دکتری روانشناسی زیر مجموعه های مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی (مدرسه) و مشاوره توانبخشی را شامل می شود.
افرادی که رشته مشاوره را ادامه می‌دهند می‌توانند در حوزه های زیر مشغول به کار شوند:

  1. مشاوره فردی
  2. مشاوره گروهی
  3. مشاوره زوج و خانواده
  4. مشاوره تحصیلی و مدرسه
  5. مشاوره بهبود و انتخاب شغلی

نام مشاوره از لحاظ تاریخچه و پیشینه با کارل راجرز گره خورده است.
کارل راجرز را مبدع درمان مراجع محور می‌دانیم. تاریخچه رشته مشاوره به جنگ جهانی دوم باز می‌گردد و در دو دهه اخیر پیشرفت های بسیار زیادی داشته است.

افرادی که رشته مشاوره را می‌خوانند در محیط های مختلفی از جمله:

کار با مراجع در کلینیک یا بیمارستان،
به عنوان معلم در دانشگاه،
سوپروایزر،
پژوهشگر و مشاور حوزه زوج و خانواده و مراکز سلامت روانی کار می‌کنند.

رشته مشاوره در ایران:

رشته مشاوره در ایران با دکتر عبداله شفیع آبادی پدر مشاوره ایران شناخته می شود.
دانشجویانی که علاقه‌مند هستند در حوزه های خانواده، زوج، شغلی، تحصیلی و توانبخشی کار کنند می‌توانند در این رشته و گرایش ادامه تحصیل بدهند.

دانشجویان مشاوره معمولا به گرایش خانواده این رشته نسبت به دیگر گرایش ها علاقه مندی بیشتری نشان می‌دهند. اگر بخواهیم بهترین و فعالترین دانشگاه را در این زمینه نام ببریم باید به دانشگاه علامه طباطبائی اشاره کنیم.

دروس دفترچه تخصصی کنکور دکتری با ضریب ۴

ردیف مواد امتحانی
۱ روان شناسی شخصیت
۲ آمار و روش تحقیق
۳ اصول و فنون مشاوره و روان درمانی
۴ نظریه های مشاوره و روان درمانی

دروس دفترچه عمومی کنکور دکتری با ضریب ۱

ردیف مواد امتحانی
۱ زبان عمومی
۲ استعداد تحصیلی

جستجو: موسسه آموزش عالی پژوهش, دکتر سید جعفری, منابع دکتری روانشناسی, منابع آزمون دکتری مشاوره , ظرفیت دکتری مشاوره, منابع تست دکتری مشاوره خانواده,