جزوه نمودار درختی روانشناسی شخصیت

قیمت : 140,000 تومان

این جزوه چکیده کتب منابع اصلی روانشناسی شخصیت و به صورت نمودار درختی و کاملا طبقه بندی شده است.

این جزوه شامل ۲۱ فصل و هر فصل نظریه یکی از روانشناسان درباره شخصیت است.

همه نظریه ها به صورت یکجا در این جزوه گردآوری شده و با خواندن این جزوه نیاز به مطالعه چندین منبع نیست.

 

کتاب روان شناسی شخصیت

, Personality Psychology ,
دکتر سید جعفری,
موسسه آموزش عالی پژوهش,
منابع دکتری روانشناسی,
منابع ارشد روانشناسی,