جزوه نمودار درختی روانشناسی عمومی

قیمت : 140,000 تومان

این جزوه چکیده کتب منابع اصلی روانشناسی عمومی و به صورت نمودار درختی و کاملا طبقه بندی شده نوشته شده است.

 

جزوه نمودار درختی روانشناسی عمومی

, General Psychology,
دکتر سید جعفری,
موسسه آموزش عالی پژوهش,
منابع دکتری روانشناسی,
منابع ارشد روانشناسی,