جزوه نمودار درختی انگیزش و هیجان

قیمت : 80,000 تومان

این جزوه چکیده کتب منابع اصلی بوده و به صورت نمودار درختی و کاملا طبقه بندی نوشته شده است.

این جزوه انگیزش و نظریه های روانشناختی آن و هیجان و نظریه های شناختی،نظریه های اختصاصی ، نظریه های  تحولی و نظریه های  بالینی را به طور کامل توضیح داده است.

 

جزوه نمودار درختی انگیزش و هیجان

,Emotion and motivation,
دکتر شفیع زاده,
موسسه آموزش عالی پژوهش,
منابع دکتری روانشناسی,
منابع ارشد روانشناسی,