جزوه نمودار درختی روانشناسی بالینی

قیمت : 140,000 تومان

این جزوه چکیده کتب منابع اصلی روانشناسی بالینی و به صورت نمودار درختی و کاملا طبقه بندی شده است .

این جزوه شامل ۱۴ فصل می باشد و شامل انواع سنجش ،دیدگاه ها و مداخلات و درمانها می باشد.

با مطالعه این جزوه می توانید در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید.

جزوه نمودار درختی روانشناسی بالینی

, Clinical Psychology,
دکتر سید جعفری,
موسسه آموزش عالی پژوهش,
منابع دکتری روانشناسی,
منابع ارشد روانشناسی,