برای مصاحبه روانشناسی چهار تا اتاق جداگانه رفتم که اتاق اول مدارک و رزومه رو ازم تحویل گرفتن و متن زبان در حدود دو پاراگراف برای ریدینگ و ترجمه بهم دادن

تجربه مصاحبه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

 

سلام اقای دکتر سید جعفری، وقت بخیر

برای‌ مصاحبه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز رفته بودم ؛ابتدا برای مصاحبه نام نویسی کردم و در اتاق انتظار برای مصاحبه منتظر موندم ؛ بعد که نوبت من رسید برای مصاحبه رفتم که چهار تا اتاق جداگانه برای مصاحبه رفتم که اتاق اول مدارک و رزومه رو ازم تحویل گرفتن و متن زبان در حدود دو پاراگراف برای ریدینگ و ترجمه بهم دادن ؛ اتاق دوم در مورد آمار ازم چند تا سوال پرسیدن و در مورد پایان نامه ام هم‌سوال کردن ؛ در اتاق سوم هم‌ در مورد رویکرد درمانی ام ازم‌ سوال کردن و در مورد درمان فوبی و اضطراب با رویکرد مورد نظرم و خانواده درمانی هم سوال کردن و اتاق چهارم هم در مورد آزمون های روانی ازم‌سوال کردن
جو خیلی خوب و رضایت بخشی داشت و روند مصاحبه خیلی خوب بود

با آرزوی موفقیت برای همه

تجربیات مصاحبه دانشگاهی …

 

مصاحبه روانشناسی بالینی‌ دانشگاه