دکتر سید جعفری, مشاوره, دانشگاه شاهد تهران, منابع دکتری روانشناسی, منابع دکتری روانشناسی بالینی,

… بعد رفتم اتاق مصاحبه که دو نفر داور بودن، از من درباره روانشناسی تعریف خواستن و در مورد پایان نامه ام و منابع روانشناسی چند تا سوال پرسیدن

تجربه مصاحبه روانشناسی بالینی‌ دانشگاه شاهد

سلام‌ آقای دکتر جعفری، وقت شما بخیر

من برای مصاحبه روانشناسی بالینی‌ رفته بودم دانشگاه شاهد، ابتدا تشکیل پرونده دادم و مدارک و رزومه رو از من تحویل گرفتن و بعد رفتم اتاق مصاحبه که دو نفر داور بودن، از من درباره روانشناسی تعریف خواستن و در مورد پایان نامه ام چند تا سوال پرسیدن و از زبان سوالی نپرسیدن ؛در مورد اینکه دانشگاه شاهد اولویت چندمم بود هم سوال پرسیدن و اینکه آیا شاغل هستم یا نه هم سوال کردن ؛در کل جو خیلی خوبی بود و زیاد سخت نگرفتن.

با آرزوی موفقیت برای همه
تجربیات مصاحبه …

 

مصاحبه روانشناسی بالینی‌ دانشگاه