گروه آموزشی دکتر سید جعفری در راستای عدالت اجتماعی و سهولت در ارایه مطالب کنکوری اقدام به تهیه بسته های مکاتبه ای شامل: جزوات نمودار درختی (چکیده منابع اصلی )،تست های تالیفی،تست های کنکوری و DVD های درس و تست نموده است. داوطلبان کنکور می توانند، به جای خواندن چندین منبع فقط و فقط بسته های مکاتبه ای را مطالعه کنند و به بهترین درصد در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی و مشاوره دست پیدا کنند.

 

جزوات نمودار درختی دکتری شامل :

 

 1. آسیب شناسی روانی
 2. نوروسایکولوژی
 3. آمار و روش تحقیق
 4. روانشناسی رشد
 5. روانشناسی شخصیت

 

مجموعه سوالات دکتری تخصصی روان شناسی:

کتاب مجموعه سوالات دکتری تخصصی روان شناسی ۹۰-۹۸ به همراه ذکر منابع

 

کتاب های خط به خط شامل:

 

۱٫کتاب خط به خط آمار و روش تحقیق

۲ کتاب خط به خط روان شناسی شخصیت

۳٫کتاب خط به خط روان شناسی رشد

۴٫کتاب خط به خط نوروسایکولوژی

۵٫کتاب خط به خط آسیب شناسی روانی

 

DVD های نکته و تست روانشناسی :  

۱٫آسیب شناسی روانی

۲٫روانشناسی شخصیت

۳٫روانشناسی رشد

۴٫نوروسایکولوژی

۵٫آمار و روش تحقیق

 

جزوات نمودار درختی ارشد شامل :

 

 1. آسیب شناسی روانی
 2. روانشناسی رشد
 3. روانشناسی بالینی
 4. روانشناسی عمومی
 5. آمار و روش تحقیق
 6. فیزیولوژی
 7. جزوه انگیزش و هیجان
 8. علم النفس