احتمال تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۸

 معاون آموزشی دانشگاه تهران از احتمال تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۸ درباره معرفی شدگان به مصاحبه دکتری در برخی رشته ها خبر داد. سید حسین حسینی درباره تغییر حد نصاب علمی برای مصاحبه دکتری سال ۹۸ گفت: این موضوع مقداری به سازمان سنجش آموزش کشور باز می‌گردد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌کند باید با همه پذیرفته شدگان مصاحبه شود، یعنی اگر ما در رشته‌ای نصاب سنجش را بپذیریم و ۳ نفر در رشته‌ای بخواهیم، سازمان سنجش ۱۰۰ نفر به ما معرفی می‌کند که باید با همه مصاحبه شود.

بنابراین با انبوهی از متقاضیان روبرو هستیم از طرفی نیز سازمان سنجش اجازه می‌دهد حد نصابی را خود دانشگاه اعلام کند. وی خاطرنشان کرد: بنابراین حد نصابی که دانشگاه تهران به سازمان سنجش اعلام کرد این است که سازمان به ازای هر نفر پذیرش ۵ داوطلب به دانشگاه معرفی کند، یعنی اگر در رشته‌ای ۵ نفر پذیرش داریم به ما ۲۵ نفر ظرفیت معرفی کنند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: منتهی اکنون یک ایرادی ممکن است در برخی رشته‌ها ایجاد شود و آن اینکه برخی از اسامی تکرار می‌شوند، یعنی در دو رشته که نزدیک بهم هستند، داوطلبانی که معرفی می‌شوند از یک لیست در دو جا هستند. این مساله در برخی از رشته‌های مدیریت اتفاق افتاده که در حال رایزنی با سازمان سنجش هستیم که در این رشته‌ها لیست افراد را افزایش دهیم.

حسینی خاطرنشان کرد: صحبت‌هایی با سازمان سنجش شده است تا برخی رشته‌ها که تعداد داوطلبان معرفی شده در آنها کم هستند را اعلام کند. یکی دو رشته نیز اعلام کرده‌اند، در برخی از رشته‌های مدیریت ظاهراً در معرفی افراد اشتباهی صورت گرفته است برخی افراد با رتبه‌های خوب معرفی نشدند که این موضوع در حال بررسی است.

معاون دانشگاه تهران درباره اینکه به دلیل حد نصاب علمی بالا ممکن است ظرفیت برخی رشته‌ها تکمیل نشود آن را چگونه تکمیل خواهید کرد، گفت: در حال حاضر حد نصاب علمی دانشگاه تهران را سازمان سنجش به رسیمت شناخته است و ما با توجه به ظرفیتی که اعلام کرده‌ایم پذیرش خواهیم داشت. ممکن است در برخی رشته‌ها افرادی که معرفی می‌شوند شرایط لازم را احراز نکنند و ظرفیت برخی رشته‌ها تکمیل نشود و خالی بماند ولی اساس بر این است که ظرفیت رشته‌ها تکمیل شود لذا احتمال تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۸ افزایش پیدا کرده است.