دکتری

بازار کار رشته روانشناسی

بازار کار رشته روانشناسی

دانش آموختگان روانشناسی در رده دکتری و کارشناسی ارشد در ایران می توانند در کلینیک، بیمارستان های روان پزشکی و مراکز مشاوره، با بیماران روانی و مشکلات خفیف تر کار کنند.

دفترچه و پاسخنامه تخصصی دکتری سراسری –

دفترچه و پاسخنامه تخصصی دکتری سراسری –

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری روانشناسی ۹۶
دانلود دانلود دفترچه و پاسخنامه کنکور روانشناسی ۹۷
دانلود دفترچه و پاسخنامه دکتری روانشناسی ۹۸
منابع دکتری روانشناسی بالینی
کلید سوالات

دکتری روانشناسی سلامت – موسسه آموزش عالی پژوهش

دکتری روانشناسی سلامت – موسسه آموزش عالی پژوهش

روان شناسی سلامت مطالعه فرایندهای رفتاری و روانشناختی در سلامت،بیماری ها و مراقبت های سلامتی است.روان شناسی سلامت با درمان و پیش گیری از مشکلات رفتاری،بیماری های روانی،فیزیکی و بیماری روان تنی سر و کار دارد.برای مثال درمان و پیش گیری از محرک های استرس زاء محیطی یکی از کارهایی است که یک فارغ التحصیل روان شناسی سلامت می تواند انجام دهد.

دکتری روانشناسی تربیتی – موسسه آموزش عالی پژوهش

دکتری روانشناسی تربیتی – موسسه آموزش عالی پژوهش

روانشناسی تربیتی شاخه ای از روانشناسی است که بر مطالعه یادگیری انسان ها تمرکز دارد.مطالعه فرایندهای یادگیری از دیدگاه های شناختی و رفتاری اجازه میدهد پژوهشگران تفاوت های افراد را در هوش،رشد و تحول شناختی،عاطفه،انگیزش،تنظیم هیجان،خودتنظیمی و خودپنداره درک و بررسی کنند.

دکتری روانشناسی بالینی – موسسه آموزش عالی پژوهش

دکتری روانشناسی بالینی – موسسه آموزش عالی پژوهش

روانشناسی بالینی شاخه ای از دکتری روانشناسی است که با ارزیابی و درمان بیماری های روانی،رفتار نابهنجار و مشکلات روانپزشکی سر و کار دارد.این حوزه علم روانشناسی و درمان مشکلات پیچیده انسان ها را یکپارچه میکند.

دوره های آنلاین دکتری روانشناسی – موسسه آموزش عالی پژوهش

دوره های آنلاین دکتری روانشناسی – موسسه آموزش عالی پژوهش

کلاسهای غیر حضوری (آنلاین) گروه آموزشی دکتر سید جعفری

با توجه به رعایت عدالت آموزشی و درخواست مکرر داوطلبین عزیز کنکور ارشد و دکتری روانشناسی در شهرستانها و عدم دسترسی مناسب به کلاسهای حضوری و صرفه جویی در وقت و هزینه آنها، گروه آموزشی دکتر سید جعفری موسسه آموزش عالی پژوهش