اخبار

تاریخ مصاحبه دکتری ۹۸ دانشگاه ها

تاریخ مصاحبه دکتری ۹۸ دانشگاه ها

داوطلبانی می‌توانند به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای انجام مصاحبه مراجعه نمایند كه كدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی لازم را مطابق كارنامه كسب كرده باشند.

احتمال تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۸

احتمال تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۸

با همه پذیرفته شدگان مصاحبه شود، یعنی اگر ما در رشته‌ای نصاب سنجش را بپذیریم و ۳ نفر در رشته‌ای بخواهیم، سازمان سنجش ۱۰۰ نفر به ما معرفی می‌کند