کارشناسی ارشد

بازار کار رشته روانشناسی

بازار کار رشته روانشناسی

دانش آموختگان روانشناسی در رده دکتری و کارشناسی ارشد در ایران می توانند در کلینیک، بیمارستان های روان پزشکی و مراکز مشاوره، با بیماران روانی و مشکلات خفیف تر کار کنند.

ارشد روانشناسی بالینی

ارشد روانشناسی بالینی

در ادامه مطلب با انواع روانشناسی بالینی و مباحث روانشناسی بالینی آشنا خواهیم شد تا به ما در انتخاب رویکرد روانشناسی صحیح کمک کند و به شاخت درستی از انواع رویکردهای درمانی در روانشناسی برسیم.