تجربیات مصاحبه

تجربه مصاحبه روانشناسی بالینی‌ دانشگاه شاهد

تجربه مصاحبه روانشناسی بالینی‌ دانشگاه شاهد

برای مصاحبه روانشناسی بالینی‌ دانشگاه شاهد رفتم اتاق مصاحبه که دو نفر داور بودن که از من در باره روانشناسی تعریف خواستن و در مورد پایان نامه ام چند تا سوال پرسیدن ؛در مورد اینکه دانشگاه شاهد اولویت چندمم بود هم سوال پرسیدن و …

تجربه مصاحبه خانم زینب آگاهی از سلامت دانشگاه تهران و روان شناسی دانشگاه الزهرا

تجربه مصاحبه خانم زینب آگاهی از سلامت دانشگاه تهران و روان شناسی دانشگاه الزهرا

برای مصاحبه سلامت دانشگاه تهران و روان شناسی دانشگاه الزهرا چند نفر از اعضای هیات علمی حضور داشتند و هریک از آنها در ارتباط با یه درس تخصصی میپرسیدن، محور سوال هاشون رو درس های آمار، نورو،شخصیت، آسیب شناسی بود.

تجربه مصاحبه روانشناسی خانم فاطمه امینی از دانشگاه شهید چمران اهواز

تجربه مصاحبه روانشناسی خانم فاطمه امینی از دانشگاه شهید چمران اهواز

تجربه مصاحبه روانشناسی خانم فاطمه امینی از دانشگاه شهید چمران اهواز: در کل آقای دکتر جعفری، اصلا سوال درسی نپرسیدن و اینکه زبان هم همینطور /وسوالشون این بود که چرا رشته روانشناسی رو انتخاب کردی ،معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد و موضوع پایان نامه رو پرسیدن