کلاس حضوری

کلاس کنکور ارشد و دکتری روانشناسی شخصیت

کلاس کنکور ارشد و دکتری روانشناسی شخصیت

تمام نکات مهم برای دست یابی به درصد حداقل ۵۰ در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره بالینی، سلامت، عمومی تدریس می شود. در این کلاس از منابع روانشناسی اصلی بصورت نمودار درختی تدریس خواهد شد.

کلاس کنکور ارشد و دکتری روانشناسی رشد

کلاس کنکور ارشد و دکتری روانشناسی رشد

در این کلاس از منابع اصلی زیر و بصورت نمودار درختی (روش ابداعی دکتر سید جعفری) تدریس خواهد شد:
۱- نظریه های رشد ویلیام کرین، ترجمه خویی نژاد
۲- روانشناسی رشد لورابرک، ترجمه سید محمدی، جلد ۱ و ۲
۳- روانشناسی ژنتیک منصور

کلاس آسیب شناسی روانی

کلاس آسیب شناسی روانی

تمام نکات مهم برای دست یابی به درصد حداقل ۵۰ در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی (بالینی، سلامت، عمومی) با نگاهی جامع به منابع ارشد روانشناسی و منابع دکتری روانشناسی تدریس می شود.

ارشد روانشناسی بالینی

ارشد روانشناسی بالینی

در ادامه مطلب با انواع روانشناسی بالینی و مباحث روانشناسی بالینی آشنا خواهیم شد تا به ما در انتخاب رویکرد روانشناسی صحیح کمک کند و به شاخت درستی از انواع رویکردهای درمانی در روانشناسی برسیم.