دکتری

دفترچه و پاسخنامه تخصصی دکتری سراسری –

دفترچه و پاسخنامه تخصصی دکتری سراسری –

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری روانشناسی ۹۶
دانلود دانلود دفترچه و پاسخنامه کنکور روانشناسی ۹۷
دانلود دفترچه و پاسخنامه دکتری روانشناسی ۹۸
منابع دکتری روانشناسی بالینی
کلید سوالات

روانشناسی سلامت سطح دکتری –

روانشناسی سلامت سطح دکتری –

روان شناسی سلامت مطالعه فرایندهای رفتاری و روانشناختی در سلامت،بیماری ها و مراقبت های سلامتی است.روان شناسی سلامت با درمان و پیش گیری از مشکلات رفتاری،بیماری های روانی،فیزیکی و بیماری روان تنی سر و کار دارد.برای مثال درمان و پیش گیری از محرک های استرس زاء محیطی یکی از کارهایی است که یک فارغ التحصیل روان شناسی سلامت می تواند انجام دهد.

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سطح دکتری –

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سطح دکتری –

۱-پژوهش در زمینه کودکان استثنائی
۲-تدریس و آموزش در زمینه کودکان استثنائی
۳-درمان و بازپروری کودکان استثنائی
۴-کار در مراکز دولتی مانند بهزیستی
۵-کار در مراکز خصوصی مانند مراکز نگهداری کودکان استثنائی

روانشناسی تربیتی سطح دکتری –

روانشناسی تربیتی سطح دکتری –

روانشناسی تربیتی شاخه ای از روانشناسی است که بر مطالعه یادگیری انسان ها تمرکز دارد.مطالعه فرایندهای یادگیری از دیدگاه های شناختی و رفتاری اجازه میدهد پژوهشگران تفاوت های افراد را در هوش،رشد و تحول شناختی،عاطفه،انگیزش،تنظیم هیجان،خودتنظیمی و خودپنداره درک و بررسی کنند.