تجربیات مصاحبه

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

تجربه مصاحبه خانم زینب آگاهی از سلامت دانشگاه تهران و روان شناسی دانشگاه الزهرا

 

رتبه ۴ مجموعه روان شناسی

 

سلام آقای دکتر صبح بخیر

من امروز مصاحبه روانشناسی سلامت دانشگاه تهران و الزهرا بودم. قبل از برگزاری مصاحبه آزمون کتبی داشت که تستی بود و سوالات اش در مجموع خوب بود.
زمان برگزاری آزمون تقریبا اکثر اعضای هیات علمی بودن خیلی جو خوبی بود، در ارتباط با پایان نامه و بخش آمارش پرسیدن،از درس آسیب شناسی و تفاوت های DSM-4 و DSM-5، متن انگلیسی برای ترجمه دادن و در ارتباط با اهداف کلی شخصی در ارتباط با دکتری، در مجموع خوب بود.

دانشگاه الزهرا هم به این صورت بود که چند نفر از اعضای هیات علمی حضور داشتند و هریک از آنها در ارتباط با یه درس تخصصی میپرسیدن، محور سوال هاشون رو درس های آمار، نورو،شخصیت، آسیب شناسی بود.
در ارتباط با پایان نامه و بخش آماری اس هم سوال ‌کردن.